Vi är marknadsledande i Sverige inom företagsvärderingar riktade mot små- och medelstora företag

Valuation grundades 2007 och erbjuder idag en rad olika tjänster inom värderingsområdet. Det gäller företagsvärderingar, bransch- och konkurrentrapporter, kommunrapporter, analyser samt diplom och certifikat. Vi hjälper även till att förmedla tjänster inom köp och försäljning av företag.

Läs mer om våra tjänster
Beställ produkt

Företagsvärdering

Vi erbjuder företagsvärderingar på samtliga aktiebolag i Sverige. Det innebär att du snabbt och enkelt kan värdera ditt eget eller andra företag på marknaden. Allt sker under sekretess. Vi använder en standardiserad modell för företagsvärdering, vilket innebär att du får en kvalificerad och oberoende bedömning av värdet på ett företag.

Så går det till

Att värdera företag har aldrig varit enklare och tar inte särskilt lång tid

1

För att börja behöver vi företagets organisationsnummer eller registrerade bolagsnamn.

2

Vi värderar företaget utifrån en rad offentliga publikationer så som bokslut, resultat och nyckeltal.

3

Företagsvärderingen är färdig och rapporten skickas till dig i tryckt format samt som PDF och Excel.

Beställ produkt

Valuation Värderingsrapport är en fullständig och omfattande företagsvärdering av ett specifikt företag. Rapporten levereras i en tryckt version via post samt med mail i PDF- och Excel-format.

Rapporten innehåller följande

klicka på ikonerna för demo

euro

Värde

Värdet på företaget i Svensk valuta (SEK)

euro

Känslighetsanalys

Hur värdet påverkas om företagets lönsamhet ökar/minskar med 20%

euro

Grafer

Grafer med företagets utveckling i förhållande till branschen

euro

Resultat

Excel-fil som innehåller resultat, balansräkning och nyckeltal

euro

Utveckling

Företagets ekonomiska utveckling över tid

euro

Beskrivningar

Beskrivningar av värderingsmodellen

euro

Förklaringar

Förklaringar och definitioner till nyckeltal

Beställ produkt