Valuation Företagsvärderingar är marknadsledande i Sverige inom företagsvärderingar riktade mot små- och medelstora företag

Läs mer om våra värderingar
Beställ produkt

Så går det till

Att värdera företag har aldrig varit enklare och tar inte särskilt lång tid

1

För att börja behöver vi företagets organisationsnummer eller registrerade bolagsnamn.

2

Vi värderar företaget utifrån en rad offentliga publikationer så som bokslut, resultat och nyckeltal.

3

Företagsvärderingen är färdig och rapporten skickas till dig i tryckt format samt som PDF och Excel.

Beställ produkt

Valuation Värderingsrapport är en fullständig och omfattande företagsvärdering av ett specifikt företag. Rapporten levereras i en tryckt version via post samt med mail i PDF- och Excel-format.

Rapporten innehåller följande

klicka på ikonerna för demo

euro

Värde

Värdet på företaget i Svensk valuta (SEK)

euro

Känslighetsanalys

Hur värdet påverkas om företagets lönsamhet ökar/minskar med 20%

euro

Grafer

Grafer med företagets utveckling i förhållande till branschen

euro

Resultat

Excel-fil som innehåller resultat, balansräkning och nyckeltal

euro

Utveckling

Företagets ekonomiska utveckling över tid

euro

Beskrivningar

Beskrivningar av värderingsmodellen

euro

Förklaringar

Förklaringar och definitioner till nyckeltal

Beställ produkt