Läs mer om våra värderingar

Beställ företagsvärdering

- ENDAST 6995 sek -

Jag vill värdera företaget:


Mina uppgifter (värderingen skickas till):
Så går det till

- Att värdera företag har aldrig varit enklare och tar inte särskilt lång tid -

1

För att börja behöver vi företagets organisationsnummer eller registrerade bolagsnamn.

2

Vi värderar företaget utifrån en rad offentliga publikationer så som bokslut, resultat och nyckeltal.

3

Företagsvärderingen är färdig och rapporten skickas till dig i tryckt format samt som PDF och Excel.

Beställ värdering nu!
how-line.png

Valuation Värderingsrapport är en fullständig och omfattande företagsvärdering av ett specifikt företag. Rapporten levereras i en tryckt version via post samt med mail i PDF- och Excel-format.

Rapporten innehåller följande
(klicka på ikonerna för demo)

tjanst_1_ikon

Värde

Värdet på företaget i Svensk valuta (SEK)

tjanst_2_ikon

Känslighetsanalys

Hur värdet påverkas om företagets lönsamhet ökar/minskar med 20%

tjanst_3_ikon

Grafer

Grafer med företagets utveckling i förhållande till branschen

tjanst_4_ikon

Resultat

Excel-fil som innehåller resultat, balansräkning och nyckeltal

tjanst_5_ikon

Utveckling

Företagets ekonomiska utveckling över tid

tjanst_6_ikon

Beskrivningar

Beskrivningar av värderingsmodellen

tjanst_7_ikon

Förklaringar

Förklaringar och definitioner till nyckeltal

tjanst_8_ikon

Värdebarometern

Följ värdet på sveriges alla kommuner, län och städer!

Gå till barometern
Beställ värdering nu!

Se vad några av våra kunder har att säga om oss

logotyp
"Värderingsrapporterna innehåller mängder av väsentlig och användbar information och de är begripliga även för en lekman eller icke-ekonom. Vi kommer kontinuerligt att använda rapporterna i det fortsatta arbetet med nyckeltalsanalyser för styrning av bolagen i Arvidsjaur kommunkoncern."

Johnny Höglund, vd Arvidsjaur Kommunföretag AB

logotyp
"Privattandläkarna vill framhålla att vi är övertygade om att den stora majoriteten av våra medlemmar kommer att uppleva Valuations tjänster och erbjudanden som attraktiva och värdefulla samt att Privattandläkarna är mycket nöjda med det samarbetsavtal som ingåtts med Valuation Företagsvärderingar."

Tina Fredriksson, Kommunikatör Privattandläkarna

Företagsvärdering

Idag används företagsvärderingar för många olika syften. Det sker t ex vid köp och försäljning av företag, i samband med generationsskiften, när nya delägare ska inträda eller utträda, vid fusioner och överlåtelser samt i syfte att följa värdeutvecklingen i ett bolag.

Allt fler företagare värderar numera sina företag varje år i syfte att löpande följa och arbeta med just värdeutvecklingen i det egna bolaget. I värderingsrapporten finns förutom värdet information om bolagets svaga och starka sidor samt olika förbättringsområden. Ofta vill man framförallt arbeta med olika åtgärder för att öka värdet inför t ex en framtida försäljning.

Då gäller det att börja med värdeskapande aktiviteter i god tid inför en försäljning för att ha så goda förutsättningar som möjligt att kunna höja värdet på bolaget. Värderingen ger en bra indikator om vad värdet på bolaget är idag, men också en insikt om vad man bör jobba med för att få ett så högt värde som möjligt på längre sikt.

Valuation Företagsvärderingar

– vi värderar Sveriges företag

Valuation Företagsvärderingar är marknadsledande i Sverige inom företagsvärderingar riktade mot små- och medelstora företag.  I januari 2009 lanserade Valuation en helt ny tjänst för värdering av företag som bygger på en vetenskapligt erkänd metod för värdering av företag i kombination med den senaste tekniken. Tusentals kunder använder idag vår tjänst och vi genomför mer än 5000 företagsvärderingar per år.

Att värdera företag

Att värdera ett företag går både snabbt och enkelt. Vår metod kräver ingen detaljerad information utan vi hämtar all nödvändig information från offentliga källor. Det innebär att vi kan erbjuda en kvalificerad och oberoende företagsvärdering till ett mycket attraktivt pris. Du kan välja att värdera ditt eget bolag eller kanske ett annat t ex konkurrerande bolag på marknaden.

Att värdera företag har aldrig varit enklare, beställ en värdering på valfritt bolag till höger på sidan.

Oberoende och konfidentiellt

Valuation är helt oberoende och levererar företagsvärderingar av högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Det gör att vi har många nöjda och återkommande kunder. Många av våra kunder beställer inte bara värderingar på sina egna bolag utan även på andra företag på marknaden. Alla beställningar behandlas givetvis konfidentiellt och värderingarna genomförs under sekretess.

Korta leveranstider

I företagsaffärer spelar ofta tiden en avgörande faktor och därför behöver allt oftare våra kunder värderingar på kort varsel. Våra utvecklade produktionsprocesser skiljer oss från många andra leverantörer på marknaden. Vi utnyttjar den senaste tekniken i kombination med den senaste värderingsmetodiken för att kunna erbjuda företagsvärderingar med korta leveranstider och med en hög kvalitet. Leveranstiden är normalt ett par dagar.