Valuation Värderingsrapport

Valuation Värderingsrapport är en komplett företagsvärdering på 28 sidor. Syftet med rapporten är att ge en lättöverskådlig, oberoende bedömning av värdet på ett bolag. Rapporten är passar bra om man t ex vill driva och utveckla värdet på det egna företaget och om man står inför en försäljning eller köp av ett bolag.

Valuation Värderingsrapport innehåller 3 olika delar:

• I den första delen visar vi värdet i miljoner kronor på bolaget
• I andra delen, på 10 sidor, jämför vi bolaget i diagram mot liknande företag i samma storleksklass. I diagrammen visar vi bolagets utveckling och i stapeln bredvid snittet för de andra bolagen inom samma storleksklass. Här ser du bl a följande:

– styrkor och förbättringsområden i just ditt eget bolag
– effektiviteten i ditt bolag jämfört med liknande företag
– hur du ska utveckla företaget för att få ett bättre värde

• I tredje delen visar resultat- och balansräkning samt en omfattande nyckeltalsanalys från de 5 senaste åren.

Värderingsrapporten omfattar ett bolag och innehåller bl a följande:

• Värdet på bolaget i SEK, P/E-tal och i förhållande till eget kapital
• Känslighetsanalys om bolaget ökar/minskar 20%
• Intressanta grafer över bolagets utveckling
• Jämförelser med liknande företag inom branschen
• Resultat-, balansräkning och nyckeltal från senaste 5 åren

Valuation Värderingsrapport
Bolag. Pris: 6 995 SEK/st ex momsKoncern. Pris: 9 995 SEK/st ex moms

Ange det företag produkten gäller:Mina uppgifter (produkten skickas till):