Valuation Kommunranking

Valuation KommunRanking innehåller bokslutsuppgifter och nyckeltal på det egna företaget och 9 olika listor med de 100 bäst presterande företagen inom den egna kommunen. Dessutom visas 5 topplistor med de 100 bäst presterande kommunerna i Sverige. Syftet med Valuation Kommunranking är att enkelt kunna jämföra det egna bolagets utveckling med andra företag inom den egna kommunen.

I rapporten som är på 21 sidor visas bl a följande: det egna företagets nettoomsättning, marginaler, avkastning och soliditet etc. Dessutom rankas det egna företaget i kommunen efter olika parametrar som exempelvis värde, värdeförändring, tillväxt, omsättning och avkastning etc. I topplistorna med de 100 bäst presterande företagen i kommunen visas t ex listor med tillväxt, marginaler och avkastning etc. I 5 olika topplistor visas de 100 bäst presterande kommunerna i Sverige. Kommunerna rankas efter t ex värdetillväxt och tillväxt antal anställda. Rapporten levereras i både tryckt och digitalt format (PDF och Excel).

Pris: 6 995 kr ex moms

Valuation Kommunranking
Kommunranking Pris: 6 995 SEK ex moms

Ange det företag produkten gäller:Mina uppgifter (produkten skickas till):