fbpx

Valuation Värderingsrapport

Valuation Värderingsrapport är en komplett företagsvärdering på 28 sidor. Syftet med rapporten är att ge en lättöverskådlig, oberoende bedömning av värdet på ett bolag...

Läs mer

Valuation Specialvärdering

Valuation specialvärdering är en manuell värdering där vi gör anpassningar baserat på dina egna önskemål. Om du t ex står inför en försäljning av ditt företag och vill ...

Läs mer

Valuation Branschrapport

Valuation Branschrapport finns tillgänglig i ungefär 300 st olika branscher. Rapporten innehåller information om alla företag inom en ...

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport med digital bevakning

Valuation Konkurrentrapport är en konkurrentjämförelse på 16 sidor. Syftet med rapporten är att ge en lättöverskådlig benchmarking av max 5 olika bolag. Rapporten passar bäst ...

Läs mer

Valuation VärdeskapandeAnalys

Valuation VärdeskapandeAnalys är en rapport med syfte att ge vägledning för att öka värdet på bolaget inför t ex en försäljning. Att göra rätt vägval kan betyda många miljoner i värdeökning ...

Läs mer

Värderingsdiplom och Värderingscertifikat

De företag som har erhållit värdering VVV, VV alternativt V+ kan beställa Certifikat för tryck och webb. Dessa företag är högt värderade jämfört med andra företag inom samma branch och...

Läs mer

Valuation Kommunranking

Valuation KommunRanking innehåller bokslutsuppgifter och nyckeltal på det egna företaget och 9 olika listor med de 100 bäst presterande företagen inom den egna kommunen. Dessutom ...

Läs mer
 • Valuation Företagsvärdering
 • Valuation Branschrapport
 • Valuation VärdeskapandeAnalys
 • Valuation Konkurrentrapport
 • Värderingsdiplom och certifikat
 • Valuation Kommunranking
 • -----
 • Se och beställ demoversioner
 • Användningsområden
 • Värderingsmodeller
 • Internationella värderingar
 • Köpa- och sälja företag